Wednesday, December 5, 2012

ຄຸນນະທັມ 10 ຢ່າງ1.  ກ້າຫານໃນທາງທີ່ຊອບ.

2.  ປະກອບກິດດ້ວຍຄວາມຂະຫຍັນ.

3.  ໝັ່ນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້.

4.  ກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ມີພະຄຸນ.

5.  ສົມບູນດ້ວຍມາລະຍາດ.

6.  ບູຊາຊາດ, ສາດສາສະນາ, ແລະພັກລັດ.

7.  ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ລະບຽບ.

8.  ບໍ່ເອົາປຽບມິດສະຫາຍ

9.  ມີຈິດໃຈແຜ່ຜາຍເອື້ອເຝື້ອ

10.  ເຊື້ອຟັງພໍ່ແມ່, ຄູບາອາຈານ.


ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!